Nästan alla barn och ungdomar idag är bekanta med internet. Användandet av mobiler och surfplattor kryper allt längre ned i åldrarna och det är inte ovanligt att barn under ett år använder internet. Vi lever i den digitala världen.

Barn idag föds in i en värld med otroligt många intryck. Överallt finns det elektronik och digitala prylar som matar våra sinnen med information att bearbeta. Trots detta extrema informationsflöde är våra hjärnor otroliga på att hantera det mest väsentliga och lära sig av dem. Varje ny generation blir mer datorkunniga än den tidigare med tanke på att de lär sig att använda datorer och internet i allt lägre åldrar. 

Det börjas tidigt

Användandet av internet börjar tidigt. Enligt en rapport som Metro har tagit del av använder vart fjärde barn under ett år internet. Självklart är det inte avancerade funktioner de använder, utan snarare för att kolla på filmklipp eller enklare spel. På förskolor och skolor används surfplattor även till stor del i undervisningen eftersom de i många fall kan hjälpa inlärandet genom att göra det roligare.

Svenskarnas internetvanor

Varje år sammanställs de internetvanor vi har i Sverige av Internetstiftelsen i Sverige. I den går det att hitta statistik över nästan allt som rör nätet och det runtomkring. Särskilt intressant är att se hur mycket vi surfar på sociala medier och streamar film idag jämfört med bara några år tillbaka. Dagens Media presenterar i den här artikeln vad de tycker är det viktigaste att bära med sig från årets rapport. Bland annat tar de upp just sociala medier och hur användandet sjunker i åldrarna. Hela 52 procent av Sveriges 10-åringar använder någon form av social medieplattform. Ytterligare en aspekt de tar upp är användandet inte enbart ökar bland de yngre, utan även bland de äldre.

Stäng meny